ผลงานการสักคิ้ว3มิติ 6มิติของเรา


สักคิ้ว6มิติ สร้างเสน่ห์ เสริมโหวงเฮ้ง


  

free hit counter
 

หน้าแรก ผลงานของเรา
ผลงานการสักคิ้ว 3 มิติ คิ้ว 6 มิติ สักปากชมพู
 **ผลลัพธ์อาจแตกต่างไปแล้วแต่บุคคล**

 **ผลลัพธ์อาจแตกต่างไปแล้วแต่บุคคล**   
สักคิ้ว 6 มิติ

**ผลลัพธ์อาจแตกต่างไปแล้วแต่บุคคล**
 
 
 
 

**ผลลัพธ์อาจแตกต่างไปแล้วแต่บุคคล**

 
 
 
 

**ผลลัพธ์อาจแตกต่างไปแล้วแต่บุคคล**

 
 
 
 
 
 
 
 

**ผลลัพธ์อาจแตกต่างไปแล้วแต่บุคคล**
 

 
** ภาพหลังทำ ที่โชว์อยู่ คือภาพที่เพิ่งทำเสร็จและถ่ายภาพไว้ หลังจากนี้อีก 12-20 วัน สีจะจางลง จะสวยและดูดี **

             รูปภาพและข้อความที่ปรากฎในเว็บนี้ถือเป็นลิขสิทธิ์โดยเด็ดขาดของ ร้านสักคิ้ว 3 มิติ เพ้นคิ้ว สักนมชมพู สักนม สักปาก สักปากชมพู ผู้ใดกระทำละเมิด เช่น คัดลอกหรือนำไปใช้ โดยมิได้รับอนุญาต ถือเป็นความผิดทางกฎหมายและจะถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุด
                                                                                                                   สักคิ้ว 6 มิติ ชาย

**ผลลัพธ์อาจแตกต่างไปแล้วแต่บุคคล**
                                                                                                      สักปากชมพู
สักปากชมพู ผู้หญิง**ผลลัพธ์อาจแตกต่างไปแล้วแต่บุคคล**
 

** ภาพหลังทำ ที่โชว์อยู่ คือภาพที่เพิ่งทำเสร็จและถ่ายภาพไว้ หลังจากนี้อีก 12-20 วัน สีจะจางลง จะสวยและดูดี **

**ผลลัพธ์อาจแตกต่างไปแล้วแต่บุคคล**
                                                                                                      

** ภาพหลังทำ ที่โชว์อยู่ คือภาพที่เพิ่งทำเสร็จและถ่ายภาพไว้ หลังจากนี้อีก 12-20 วัน สีจะจางลง จะสวยและดูดี **

**ผลลัพธ์อาจแตกต่างไปแล้วแต่บุคคล**